2017-06-28

Լոռին լուսանկարներով


Հայոց աշխարհի չնաշխարհիկ անկյուններից մեկը՝ Լոռին: