2013-09-17

Անտառային գոտու մակերեսի կրճատումը շարունակվում է


  Աղբյուրը` OstArmenia.com

Հայաստանի անտառային գոտու մակերեսը  2011թ-ին նախորդ տարվա համեմատ  կրճատվել է մոտ 26 հեկտարով, իսկ անտառների մակերեսը` 9 հեկտարով, և այս ամենը այն դեպքում, երբ նվազել են հրդեհից տուժած գոտիներն ու անտառների հատման ծավալները:
  Ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության 2012թ-ի հրապարակած տեղեկագրի` անտառային մակերեսի նման մեծ մասշտաբի կրճատում չի դիտվել վերջին հինգ տարիների ընթացքում: Հայաստանում անտառային  հողերը 2010թ-ին կազմել են 369.1 հա, իսկ արդեն հաջորդ 2011թ-ին` 343.1 հա:  Բուն անտառածածք գոտին կրճատվել է 305.5 հեկտարից հասնելով 296.5 հեկտարի:
  Անհասկանալի է, թե ինչ գործոնների հետևանքով է Հայաստանը կորցնում իր անտառածածկ գոտիները, քանի որ ըստ նույն տեղեկագրի նվազել են անտառային հրդեհներից վնասված անտառածածկ հողերի մակերեսը, հատման ծավալներն ու մեծացել է անօրինական հատման դեպքերի կանխումը: Սակայն առավել ուշադիր ուսումնասիրելով բերված ցուցանիշները, կարելի տեսնել, որ մեծ թիվ է կազմում անտառային գուտու վարակված մակերեսը:
  2010-2011թթ վարակված մակերեսը մեծացել է 5.7 հեկտարով, հասնելով 13.8 հեկտարի, որից միայն 9.2 հեկտարն է վարակված անտառային հիվանդություններով որից ենթակա է բուժման ընդամենը 8.2 հեկտար անտառային գոտին:
  Այս թվերից պարզ է դառնում, որ անտառային մակերեսի արտադրական և հանքարդյունաբերական թափոնների միջոցով վնասումն ու աղտոտումը կազմել է 4.6 հեկտար, որն արդեն ենթական չէ վարակազերծման և բուժման: Համաձայն նույն տեղեկագրի` անտառավերականգնման մակերեսը ևս կտրուկ նվազել է`190 հեկտարից հասնելով 52:
  Առանց այդ էլ ունենալով սուղ անտառային գոտիներ, Հայաստանում շարունակում են անխնա կերպով ոչնչացնել ոչ միայն ընդերքը, այլև վնասել անտառներն ու կանաչ գոտին` չվերականգնելով անտառային գոտու մակերեսը:
Արմեն Մխեյան

Комментариев нет: