2013-11-30

ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի 1735 դոլար պարտք

2013 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ ընդհանուր պարտքը կազմել է 5,029 մլրդ դոլար, որից ներքին պարտքը` 688,6 մլն դոլար: ՀՀ պետական պարտքը, ըստ պաշտոնական տվյալների, կտրուկ մոտենում է սահմանաված ՀՆԱ-ի 60% ցուցնիշին` այս տարի հատելով արդեն 50%-ը:
Ինչպես նշված է ՀՀ Կառավարության սեպտեմբերին հրապարակած արտաքին պարտքի տեղեկագրում, այս տարվա երկրորդ եռամսյակում ընդհանուր պարտքը կտրուկ աճել է. հիմնականում արտաքին պարտքի մեծացման հաշվին: Պարտքի մեծացմանը նպաստել է պետական արտարժութային պարտատոմսերի փոխանցումը ՀՀ Կենտրոնական բանկի արտարժութային հաշվին, արդյունքում ընդհանուր պարտքի չափը գերազանցել է 2012 թվականի ՀՆԱ-ի 50%-ը: Ըստ օրենքի` եթե պետական պարտքը գերազանցում է նախորդ տարվա ՀՆԱ-ի 50%-ը, ապա հաջորդ տարվա բյուջեի պակասորդը պետք է չգերազանցի ՀՆԱ-ի վերջին երեք տարիների ծավալի միջին արդյունքի 3%-ը, այնինչ 2014 թվականի բյուջեի նախագծով, ըստ մի շարք տնտեսագետների,  բյուջեի պակասորդը կազմում է  վերջին երեք տարիների ՀՆԱ-ի միջին արդյուքնի 3,4%: Այլ կերպ ասած, Հայաստանն այլևս չի կարող պարտք վերցնել` առանց դրանք մարելու: Հակառակ դեպքում օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջանում: Սակայն նույնիսկ այս պարագայում ՀՀ պարտքի ցուցանիշը բավական «խոսուն» է: ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացու պարագայում պարտքն այս տարի կազմել է 1735 դոլար, նույնիսկ նորածին երեխան ծնված օրից 1735 դոլար անուղղակի պարտք ունի:
Աղբյուրը` Normitq.am                                                                                               Արմեն Մխեյան

Комментариев нет: